Compromís de Sostenibilitat

Des del seu naixement, Artemis Gymkhanas ha assumit un compromís de responsabilitat mediambiental i social que ha guiat les seves accions. El respecte tant al patrimoni natural i mediambiental, com al social i cultural, és el principal motor per al naixement del projecte, atès que a més que divertir i unir a persones, l’objectiu primordial dels jocs d’Artemis Gymkhanas és precisament conscienciar sobre la riquesa del que envolta a les persones.

Valors Artemis

Així, Artemis Gymkhanas no només porta implícits valors com el respecte, l’educació i els hàbits saludables, sinó que el nostre producte és una materialització d’aquestes responsabilitats. Tots els nostres jocs es realitzen a peu o amb bici, la qual cosa promou la mobilitat sostenible i anima a les persones a fer activitat física. A més, estan dissenyats perquè es realitzin en petits grups, de manera que evitem provocar grans aglomeracions tant en el centre com en la perifèria. Com un dels nostres objectius és precisament descentralitzar el turisme de la ciutat, tenim una oferta de jocs que es duen a terme en zones menys explotades com Montjuïc, Collserola i Gràcia.

A més, en Artemis Gymkhanas posem la cultura i el respecte al mig, fent que els nostres jocs posin en contacte al visitant amb l’ambient i l’espai, reforçant el sentiment de pertinença a un lloc, col·lectiu o comunitat. Així, aconseguim minimitzar l’impacte negatiu que es pugui ocasionar i educar en valors tant a adults/as com a nens/as.

Compromís amb els ODS

Més enllà d’això, tenim una oferta de jocs que no sols intenta reduir l’impacte, sinó que creen una acció positiva sobre el lloc en qüestió, com en el nostre joc, Missió Collserola, en el qual els equips sumen punts a través de recollir escombraries del parc.

ods

Per al 2020 Artemis Gymkhanas planeja treure una nova versió del joc Del Born al Raval, que posarà el focus en les problemàtiques que presenten els barris pels quals passa el joc: Born, Gòtic i Raval. A més de donar veu als actors del barri, i emmarcar assumptes com les migracions, la inserció soci-laboral, la gentrificació i l’habitatge, els i les jugadores prendran consciència sobre ells i elles i faran una recerca de solucions sostenibles a aquestes situacions.

Adhesió al Biosphere

Un altre dels fets que evidencien el compromís de Artemis Gymkhanas de millorar l’entorn i fer de Barcelona una ciutat més sostenible és la seva adhesió a la Certificació Biosphere. Amb això, assegurem el desenvolupament de productes i serveis que compleixin amb un turisme no agressiu, que satisfaci les necessitats de clients i usuaris, sense posar el perill a les generacions futures. Així, la nostra empresa posa el focus en els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible, i es compromet a complir els màxims possibles a través de la seva activitat.

bio

Pla de millora

No contents/es amb aquests compromisos, Artemis Gymkhanas preveu un pla de millora a completar a final de 2020, que passi per les accions que es detallen a continuació:

  • Impressió de publicitat en paper reciclat
  • Reducció de proveïdors connectats amb grans corporacions
  • Disseny de nous productes que impedeixin la saturació turística del centre de la ciutat
  • Major participació en jornades municipals i autonòmiques que apostin per la sostenibilitat. Exemple: Setmana de la Mobilitat Sostenible.