Compromís amb el Turisme Responsable

En Artemis Gymkhanas estem preocupats pel turisme de masses que viu la ciutat de Barcelona actualment. Per això, ens hem especialitzat en un turisme de qualitat, responsable, glocal i amb una petjada 0, perquè la nostra ciutat no sols no empitjori, sinó que millori amb l’acció dels nostres/as jugadors/as

Exemple d’això és la nostra adhesió a Biosphere, assegurant l’aplicació d’una Política de Turisme Responsable.

Així, ens comprometem a:

– Constatar el Compromís de Sostenibilitat de la mà de Biosphere, amb els valors, objectius i el Pla de Millora elaborats per Artemis Gymkhanas.

– Prevenir impactes negatius de les instal·lacions i activitats al centre i la muntanya de Barcelona, i maximitzar els impactes positius.

– Millorar contínuament en tots els àmbits de la sostenibilitat sociocultural, econòmica i ambiental, a través de nous mètodes de control d’ús de recursos.

– Satisfer a la nostra clientela interna i externa, a través de l’escolta activa i la constant cerca de feedback tant del nostre personal com de la part contractant de les activitats

– Assumir els principis de la Carta Mundial del turisme sostenible.